Bostadsmarknadens utveckling

Svenskarna har en oerhört hög tilltro till bostadsmarknaden för tillfället, visar september månads Boprisindikator, en undersökning som Demoskop och SEB genomför vilken redogör för hur folket tror att bostadspriserna kommer utvecklas. Boprisindikatorn bygger på ett index, som nu i september ligger på 64, att jämföra med 62 i augusti.

Svenskarnas uppfattning om utvecklingen är dock mycket polariserad – den är långt starkare i storstadsområden. Svagast är den i Skåne, där index ligger på 47, jämfört med snittet i landet på 63. Starkast är tilltron, föga förvånande, i Stockholm. Där är index är 72 och så har det varit sedan juli. Index i riket var nere under 50 så sent som i februari i år, men i Stockholm har index inte varit under 65 någon gång i år.

Samtidigt blir många mer försiktiga; fler väljer att binda räntan på sina bolån och inställningen till amortering blir mer och mer tveksam. Alltså är inställningen lite tvetydig – många tror på fortsatt höjda priser men man är försiktig med att satsa för mycket.

Allt tyder alltså på en fortsatt het bostadsmarknad. Räntorna är fortsätt låga och så länge inte reporäntan höjs lär det inte ändra sig. Och så länge räntorna är låga kommer inte bostadspriserna att bli lägre, tvärtom. Det är svårt att se vad som skulle kunna vända prisutvecklingen, förutom möjligen optimismen i sig – att en bostadsbubbla skapas. I nuläget är det svårt att se vad som skulle skapa en bubbla; emellertid är det just så bubblor uppstår. Försiktig optimism verkar vara svenska folkets inställning till bostadsmarknaden för närvarande. Denna försiktighet bådar gott och talar emot en bostadsbubbla.

Post navigation